Wednesday, February 23, 2011

GAMBAR PROGRAM ANJURAN PUSAT ISLAM DENGAN KERJASAMA JK MASJID UNISELBENGKEL MOBILISASI MINDA
PELAJAR TAJAAN LEMBAGA ZAKAT SELANGOR


 KULIAH DI AMBANG RAMADHAN 1433H


KURSUS PENGURUSAN JENAZAH SIRI 2/2012MTS KHAS APRIL 2012


KARNIVAL KHAIRA UMMAH 
" SEMINAR MUSLIMAH BERKARISMA & BERKETRAMPILAN"


KARNIVAL KHAIRA UMMAH
 "PERARAKAN MAULIDUR RASUL1433H"


KARNIVAL KHAIRA UMMAH
 " MASAM MANIS CINTA"
KARNIVAL KHAIRA UMMAH 
"CERAPAN LANGIT MALAM"

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH SIRI 1/2012


PROGRAM IBADAH QURBAN & AQIQAH 1432H 

PROGRAM BERSAMA LEMBAGA ZAKAT SELANGOR 


  


   PROGRAM SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 1432H 

PROGRAM IBADAH QURBAN & AQIQAH 1431H 

Monday, January 31, 2011

SEKAPUR SIREH PENGARAH PUSAT ISLAM

Sekapur Sireh Pengarah Pusat Islam

Assalamualaikum W.B.T
Segala puji dan kesyukuran saya panjatkan ke hadrat Allah SWT
yang sentiasa memberi taufiq dan hidayahNya, maka kita dapat
melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai hambaNya dari
sudut hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama
insan atau masyarakat.

Pusat Islam yang telah ditubuhkan oleh UNISEL merupakan
sebuah pusat pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam yang
diberi tanggungjawab oleh pengurusan universiti bagi membangun
modal insan di kalangan pelajar dan staf melalui pelbagai program
yang telah dijalankan dengan menggariskan :
      * Menghayati Islam sebagai Ad-din dalam segenap kehidupan.
      * Meyakini peranan ilmu-ilmu Islam dalam mencorakkan
         pengurusan.
      * Mempelopori budaya keilmuan dan kekayaan intelektual.
      * Menjernihkan pandangan hidup (worldview) Islam.

Semoga program-program yang telah dilaksanakan dan dirancang
oleh Pusat Islam dapat member manfaat serta melahirkan insan
yang berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT.
       

Sunday, January 30, 2011

AKTIVITI & PROGRAM PUSAT ISLAM

AKTIVITI & PROGRAM PUSAT ISLAM UNISEL

SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM
v  Ma'al Hijrah
v  Maulidur Rasul
v  Isra’ Mikraj
v  Program Ihya’ Ramadhan
v  Tazkirah Ramadhan & Solat Tarawih
v  Kutipan Zakat Fitrah
v  Ceramah Nuzul Al-Quran
v  Ibadah Qurban & Aqiqah


SEMINAR/KURSUS/ BENGKEL/PERKHIDMATAN
v  Kursus Pra Perkahwinan
v  Kursus Pengurusan Jenazah
v  Kursus Imam , Bilal & Ma’mum
v  Seminar Baiti Jannati
v  Seminar Remaja & Cinta
v  Seminar Falak
v  Seminar Tahsinul Qur’an
v  Forum Kemerdekaan
v  Forum & Pidato Perdana Ma’al Hijrah
v  Wacana Ilmuan Islam
v  Nadwah Kepimpinan Islam
v  Perundingan Khidmat Nasihat Individu & Kelompok 
v  Pengesahan untuk Permohonan Zakat bagi Pelajar Unisel ke Lembaga Zakat( LZ )

WARGA KERJA PUSAT ISLAM

Warga Kerja Pusat Islam Universiti Selangor 
Tahun 2011 - 2013

TUAN HAJI SAEDAL ATAS BIN ABD. GHANI
      PENGARAH PUSAT ISLAM 
      NO. TELEFON  : 03-3280 5035
      EMAIL : saag62@yahoo.com


USTAZ  ABD RAHMAN BIN RIDEWAN
     PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM / IMAM 2
NO.TELEFON : 03-3280 5059


USTAZ AHMAD TARMIZI BIN ZAKARIA
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM ( KAMPUS SHAH ALAM )
EMEL : ahmizi@yahoo.com


EN. NURDIN BIN DARMAN
PENOLONG PENDAFTAR
NO.TELEFON : 03-3280 5140
               udeen02@yahoo.com


CIK ZAHIDAH BINTI MOHD ZAIN
PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
NO.TELEFON : 03-3280 5140

CIK NOOR AZZAH BINTI YUSOF
PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
NO.TELEFON : 03-3280 5132
            nazmy_uk78@yahoo.com


USTAZ MOHD AZLIZAD BIN SULAIMAN
PEMBANTU TADBIR AGAMA
NO.TELEFON : 03-3280 5134


USTAZ MOHD SOFYAN BIN RAZALI
PEMBANTU TADBIR / BILAL
NO.TELEFON : 03-3280 5059
MANTAN STAF PUSAT ISLAM 
UNIVERSITI SELANGOR
~2011~TUAN HJ. MOKHTAR BIN HJ. RIDZWAN
MANTAN PENGARAH PUSAT ISLAM 
(2005 -  SEPTEMBER 2011 )


USTAZ MOHD FATHUR RAHMAN BIN KASDIRAN
MANTAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM/ IMAM 1
BERTUKAR KE FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL
SEBAGAI PENOLONG PENSYARAH

FALSAFAH, VISI, MISI & OBJEKTIF PUSAT ISLAM

Falsafah Pusat Islam

Berkeyakinan bahawa setiap insan mempunyai bakat dan
Potensi diri, untuk mencapai kecemerlangan melalui
penguasaan integrasi ilmu melahirkan modal insan  yang
berakhlak mulia , berilmu ,beramal , berketerampilan ,
berbakti kepada agama , bangsa dan Negara.


Visi  Pusat  Islam

Menjana Kecemerlangan Insan Berihsan

“ Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam
bentuk sebaik – baiknya ”
Surah At – Tin  : 95 : 4


Misi Pusat Islam

Menjadi Sebuah Pusat Kecemerlangan Pengurusan Dan
Pentadbiran Hal Ehwal Agama, Menyuburkan Budaya
Intelektual ,Melalui Pelbagai Aktiviti Selari Dengan Misi
Dan Visi Unisel.


Objektif Pusat Islam

* Menjadi pusat yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan
 disamping bidang lain yang diperlukan universiti dan masyarakat
 demi memenuhi keperluan industri.

*  Memberi perundingan khidmat nasihat peribadi dan kelompok
 kepada pelajar dan staf yang memerlukan.

* Membentuk peribadi dan sahsiah mulia dikalangan pelajar dan
staf melalui penerapan nilai ilmu, etika dan moral kearah
pembentukan Towering Personality .

* Menganjurkan program ke arah membangunkan modal insan
dalam bentuk kursus, latihan, seminar, wacana intlektual,
bengkel, forum pengajian dan kuliah yang melibatkan penyertaan
 warga Unisel dan masyarakat luar.

* Bekerjasama dengan fakulti-fakulti dan jabatan di Unisel dalam
 menganjurkan pelbagai program .

* Menjalinkan hubungan industri dengan jabatan-jabatan kerajaan
 dan bukan kerajaan serta institusi pengajian tinggi awam dan swasta
 dalam rangka mewujudkan perkongsian pintar.


Friday, January 14, 2011

Sejarah Penubuhan Pusat Islam Universiti Industri Selangor


Pusat Islam Universiti Industri Selangor ditubuhkan 
atas kehendak Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Razali Agus,
Naib Canselor Unisel dalam satu pertemuan beliau dengan 
semua kakitangan bahagian Hal Ehwal Pelajar Unisel pada
15 Ogos 2007, bagi menggantikan Unit Agama dan 
Pembangunan Insan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang telah 
beroperasi selama setahun sebelas bulan di Kampus Bestari Jaya Unisel.


Unit ini  telah berjaya menganjurkan pelbagai aktiviti dan program
dari semasa ke semasa, yang pada ketika itu berada di bawah 
kepimpinan, Naib Canselor Unisel Prof. Dato Dr. Adnan Alias
dan Timbalan Naib Canselor (HEA &HEP) Unisel, Prof. Dr. Rustam Abbas.

Hasrat murni Prof Dato Dr Razali Agus menggantikan Unit Agama 

Dan Pembangunan Insan dinaik taraf menjadi Pusat Islam Unisel 
yang secara langsung di bawah pentadbiran pengurusan tertinggi
iaitu Naib Canselor, adalah sesuatu yang murni dan perlu diberi 
pengiktirafan dan sanjungan oleh semua warga Unisel. Ini selari 
dengan dasar kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat
Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi yang telah menjadikan 
Islam Hadhari sebagai teras pentadbiran dan pengurusan negara 
Malaysia demi mengangkat martabat Islam sebagai Agama Rasmi negara.

Secara langsung ia memberi ruang kepada semua staf 

Unit Agama &Pembangunan Insan yang telah diserapkan di bawah
pentadbiran Pusat Islam Unisel, agar dapat terus berperanan dengan
lebih luas bagi menjadikan Pusat Islam melalui aktivitinya sebagai 
pusat membangun kecemerlangan modal insan serta pusat ibadah.